LEARN

2

TRUST

OVER ONS


Het Learn2trust lab bestudeert de mechanismen onderliggend aan de ontwikkeling en verandering in het vertrouwen van kinderen in de beschikbaarheid van de steun van hun ouders tijdens stress. Hiervoor maakt het lab gebruik van longitudinaal, experience sampling, en experimenteel gehechtheidsonderzoek.

Op basis van dit onderzoek, ontwikkelt en bestudeert het lab interventies die beogen vertrouwen van kinderen en adolescenten te stimuleren of herstellen. Voor werkzame interventies voorziet het lab training voor therapeuten.


Fundamenteel Onderzoek

Het Learn2trust lab bestudeert de rol van gehechtheidsgerelateerde informatieverwerkingsprocessen, toestand- en trekcomponenten van gehechtheid, het secure base script, hormonale processen (cortisol, oxytocine, en dopamine), epigenetische processen, en psychophysiologische processen die verklaren hoe vertrouwen zich ontwikkelt en hoe gehechtheid gelinkt is aan de ontwikkeling van psychopathologie.

Klinische Toepassingen

Het Learn2trust lab onderzoekt de vertaling van inzichten uit fundamenteel onderzoek naar de klinische praktijk. We onderzoeken gehechtheidsgerichte interventie programma’s. Deze programma’s maken gebruik van familie therapeutische strategieën om de ontwikkeling van vertrouwen te herstellen of te stimuleren in ouder-kind en hulpverlener-client relaties.