THERAPIEËN

Learn2Trust is momenteel actief rond FamilieLink, Attachment-based Family Therapy, Middle Childhood Attachment Therapy en Attachment Based Care voor Teams.

FamilieLink

FamilieLink is gericht op het versterken van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Uit onderzoek blijkt dat een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind de kans verkleint op het ontwikkelen van psychopathologie. Met FamilieLink zetten we daarom vroegtijdig in op het versterken van deze relatie, zodat escalatie binnen gezinnen en het ontwikkelen van psychopathologie uitblijft.

Lees meer

Attachment-based Family Therapy

ABFT is een evidence-based, familiegerichte interventie die tot doel heeft om vertrouwen van de adolescent in steun van ouders tijdens stress te herstellen. Dit heeft een helend effect op depressie, suïcidegedachten, en suïcidaal gedrag. Gedurende 16 weken werken we zowel met de ouders als de jongere.
Verschillende studies, inclusief randomized controlled trials en studies in Vlaanderen, steunen het effect van deze interventie.

Lees meer

Middle Childhood Attachment Therapy

We ontwikkelde een nieuwe interventie, gebaseerd op de inzichten die we verzameld hebben in ons fundamenteel onderzoek. De interventie heeft tot doel om het vertrouwen van kinderen in hun ouders’ steun te herstellen of te stimuleren. Gedurende 16 sesssies werken we met zowel de ouders en de kinderen. Het Learn2trust lab is momenteel data aan het verzamelen over het effect van deze interventie.

Lees meer

Attachment Based Care voor Teams

In samenwerking met het team van de Zeilen 1 Asster, prof Bosmans, dr Levy en prof Diamond, ontwikkelde Ilse Devacht een begeleidingskader voor interdisciplinaire teams, gebaseerd op inzichten uit gehechtheidstheorie en leertheorie. Het Attachment Based Care programma voor Teams bestaat uit training, supervisie en veranderingsbegeleiding.

Lees meer

OPLEIDINGEN

Sinds 2017 organiseren we ABFT opleiding voor therapeuten. Dit project was gefinancierd door het Vlaamse Agentschap voor Zorg en Gezondheid. In samenwerking met Guy Diamond en Suzanne Levy (Drexel University, Philadelphia, USA), werden zes Vlaamse therapeuten getrained als trainer die nu bijdragen aan de verspreiding van ABFT in Vlaanderen en Nederland. Ontdek hier ons ABFT opleidingsaanbod voor 2020.

We hebben drie opleidingsformules:

ABFT training level 1 – Introductieworkshop

Tijdens de vierdaagse ABFT introductieworkshop worden deelnemers ondergedompeld in het gehechtheidskader, het emotiegericht werken, en het ABFT model met zijn verschillende behandeltaken. We zoomen theoretisch in op elke ABFT behandeltaak afzonderlijk, demonstreren deze aan de hand van videomateriaal van de ABFT ontwikkelaars, en oefenen met het toepassen van ABFT-inzichten en…

Lees meer

ABFT training level 2 – Verdiepingsopleiding

Tijdens de ABFT verdiepingsopleiding worden deelnemers ondersteund en gecoacht in de concrete toepassing van het ABFT model bij gezinnen in begeleiding. Uiteraard is het “ABFT Level 1”-attest behalen een vereiste voor deze opleiding. Via ABFT workshops zoomen we in op uitdagingen en worstelingen waar ABFT-therapeuten mee geconfronteerd (kunnen) worden bij…

Lees meer

In-service training

We hebben een menu van trainingsdiensten die we aanbieden binnen een dienst. Voor meer informatie, gelieve ABFT@kuleuven.be te contacteren.

Contact