Attachment Based Care voor Teams

In samenwerking met het team van de Zeilen 1 Asster, prof Bosmans, dr Levy en prof Diamond, ontwikkelde Ilse Devacht een begeleidingskader voor interdisciplinaire teams, gebaseerd op inzichten uit gehechtheidstheorie en leertheorie. Het Attachment Based Care programma voor Teams bestaat uit training, supervisie en veranderingsbegeleiding. Het programma is geschikt voor ambulant en residentieel werkende interdisciplinaire teams, die vooral goed samen willen werken met elkaar en de gezinnen aan het herstellen van gehechtheidsbreuken bij kinderen en jongeren. Teams die ermee aan de slag gaan, kunnen behouden wat ‘werkt’ voor hen en de doelgroep waarmee ze werken. Het programma kenmerkt zich doordat er een trans-therapiekader en trans-diagnostisch kader geboden wordt om naar emotionele en gedragsproblemen te kijken. Problemen en pathologie worden begrepen in functie van de menselijke ontwikkeling.

Ten tweede kenmerkt het programma zich door naar gedrag te kijken vanuit leer-theoretische blik. Teamleden leren functies van gedrag en betekenissen van context, prikkels en gedrag te analyseren. Een derde kenmerk is het emotiegericht of emotion focused werk dat inherent deel uitmaakt van ABFT en ABC voor Teams. Tenslotte kenmerkt het programma zich doordat het een systeemveranderingstraject inzet en niet enkel een training of opleiding laat landen in een team.
Het volledige programma bestaat uit een voortraject, een driedaagse training en een na-traject van coaching en supervisie. Voor meer informatie, kan je contact opnemen met Ilse Devacht.

Learn2Trust

Tiensestraat 102 – bus 3720
3000 Leuven