ABFT training level 2 – Verdiepingsopleiding

Tijdens de ABFT verdiepingsopleiding worden deelnemers ondersteund en gecoacht in de concrete toepassing van het ABFT model bij gezinnen in begeleiding. Uiteraard is het “ABFT Level 1”-attest behalen een vereiste voor deze opleiding. Via ABFT workshops zoomen we in op uitdagingen en worstelingen waar ABFT-therapeuten mee geconfronteerd (kunnen) worden bij het toepassen van de verschillende ABFT behandeltaken. Aan de hand van videomateriaal en rollenspelen verbreden, verrijken en verdiepen we de ABFT-inzichten en –vaardigheden van de deelnemers om met uitdagende cliënten en situaties om te gaan, in lijn met het ABFT model. Daarnaast ondersteunen we de deelnemers in supervisiegroepen (max. 4 à 5 personen) in hun groei als ABFT therapeut. Aan de hand van videobeelden van ABFT-sessies van supervisanten, nemen we supervisievragen over lopende ABFT-begeleidingen onder de loep. Daarnaast werken we ook rond “self of the therapist”-thema’s die de toepassing van het ABFT model beïnvloeden.

Op het einde van deze ABFT verdiepingsopleiding beogen we dat deelnemers in staat zijn om het ABFT model toe te passen zoals bedoeld door de ABFT ontwikkelaars. Ze kunnen op een ondersteunende manier gehechtheidsgerelateerde kwetsbare emoties en zorgnoden in gezinnen bespreekbaar maken en inzetten op het versterken van gezinsrelaties als buffer voor de jongere tegen het ontwikkelen van psychopathologie. Deelnemers die tijdens een mondeling examen met videomateriaal kunnen aantonen dat ze het ABFT model toepassen zoals bedoeld door de ABFT-ontwikkelaars, krijgen een PEV getuigschrift “ABFT training Level 2”.
Dit laat toe om ABFT uit te oefenen en zich ABFT-opgeleide therapeut te noemen. Dit getuigschrift maakt het ook mogelijk om 5 videotapes (1 tape per taak) te verzenden naar de ABFT-ontwikkelaars (Drexel, Philadelphia, USA) voor certificatie als internationaal erkend ABFT therapeut.

In academiejaar 2020 – 2021 wordt de volgende PEV ABFT verdiepingsopleiding georganiseerd aan de KU Leuven. Deelname kost €2500.

Leuven

We organiseren in academiejaar 2020 – 2021 opnieuw een PEV ABFT verdiepingsopleiding (ABFT Level 2) aan de KU Leuven.

Schrijf je in

Learn2Trust

Tiensestraat 102 – bus 3720
3000 Leuven