FamilieLink

FamilieLink is gericht op het versterken van de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind. Uit onderzoek blijkt dat een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind de kans verkleint op het ontwikkelen van psychopathologie. Met FamilieLink zetten we daarom vroegtijdig in op het versterken van deze relatie, zodat escalatie binnen gezinnen en het ontwikkelen van psychopathologie uitblijft.

Deze tool zet je blended in. Als hulpverlener neem je daarbij een ondersteunde rol op in het begeleiden van het proces van de ouder. Daarnaast heeft de ouder steeds een aanspreekpunt bij moeilijkheden, twijfels, vragen … FamilieLink is zo opgebouwd dat de ouders zelfstandig de tool doorlopen, afgewisseld met een viertal gesprekken met de hulpverlener. Zo kan je het proces monitoren en bijsturen waar nodig.

FamilieLink werd ontwikkeld door het Learn2Trust lab (KU Leuven) en de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving (Thomas More). Het platform zal in het kader van onderzoek vanaf maart 2023 beschikbaar zijn. Wil je als hulpverlener dan meteen al aan de slag? Dat kan! Je krijgt dan een online opleiding die je op eigen tempo kan doorlopen. Op 2 momenten deel je ook je mening via een korte online vragenlijst.

Heb je nog vragen? Of interesse om met FamilieLink te werken? Neem dan contact op met ons via familielink@kuleuven.be.

Learn2Trust

Tiensestraat 102 – bus 3720
3000 Leuven